drycker

En omfattande kategori som innehåller helt olika produkter. Huvuduppgiften är att fylla på vätskereserver och släcka törst, även om vissa har ett annat syfte.

Drycker tillagade med frukt, bär, andra växter (fruktdrycker, kvass, etc.) är fördelaktiga, eftersom de är en källa till vitaminer från olika grupper, organiska syror, mineraler. Alkoholiserade, energiska, söta kolsyrade drycker kan ha en negativ effekt när de konsumeras kontinuerligt. Alkohol leder till leversjukdomar, en minskning av mentala förmågor, leder till funktionsfel i hjärt-kärlsystemet.

grönsaker

frukt

bär